دختران ولگرد

محرمانه...

عید همه مبارک

صد سال به این ســــــ   ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـالها

|یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۱| 11:44|شیدا و هستی|

داریم میریم یزد با مدرسه

خداکنه حال بده

ما که فقط میخوایم ازار بدیم


شنبه صبح برمیگردیم.. بابای!

|دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰| 18:47|شیدا و هستی|

بابا اخه یه کم این زاویه گوشاتو کم کن.. یه خورده زاویه چشاتو کم کن


انقد بدم میاد ازش خب ما نمیخوایم تو بدونی چرا فضولی میکنی خانم ا.م


تازه بعد فضولی میره تو کاره لو دادن..


اخه بچه بازی در چه حد؟؟؟ 


حالمون ازت بهم میخوه : ش. ه . م . م .ه

|پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰| 16:46|شیدا و هستی|

خانومه کاتّر رو گرفته تو دستش

تیغش تا دو متر اومده بالا

 

یه دستشم گذاشته رو قلبش داره از ترس سکته میکنه

هی به این ور و اون ور نگاه میکنه بعد انتظار داره

 

فک نکنیم قاتله...!!!

هی میگن بد فکر نکن..

 

هستی!

|سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰| 12:3|شیدا و هستی|

مامانش اومد میگه تو باید دختره منو فراموش کنی


باید با دختر من قطع رابطه کنی!!


اخه یکی نیست بگه خانم عاقل کی گفته من عاشق دختره شما ام؟؟/


میگه به دخترم وابسته شدی.. استغفرالله


بابا یکی بگه اخه من عاشق کجایه این بشم؟؟


بعد ادعاش میشهه تحصیل کرده اش  ، معلمه!

|دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰| 16:1|شیدا و هستی|

اموز ولنتاین بود... دسته همه گل .. رو لبه همه خنده

دستا عاشقا تو دسته هم..

من و هستی ام خوشحال..

همه ی عاشقا روزتون مبارک!!!!

راستی تو ماشین هر کی از بغله روسی رد می شد 

روسی په لبخند تحویلش می داد.. مخصا اگه جنس طرف مذکر بود

....!!!خدایا این دختر به ترشه خودکشی میکنه ها....

|سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰| 18:15|شیدا و هستی|

ببین داداش عمرا.. حالا حالا ها نمیتونی..

باید تو خماری بمونی.. 

بیخیال شو.. ok???

..................

این روزا درگیرم بدجور.. زندگیم رو هواس... خدایا به فریادم برس!

|شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰| 16:59|شیدا و هستی|

 

ســــــــــــــــــــــــــلام

این وبــــــــــــــــــــــــــ  یه وب محــــــــــــــــــــــــــرمانه اس که دوباره ساخته شد

به دلایلــــــــــــــــــــــــــی محرمانه...

ینی مجبــــــــــــــــــــــــــور شدیم پاک کنــــــــــــــــــــــــــیم و دوباره بسازیمش

دو تا دختریم مثــــــــــــــــــــــــــله اسم وب..

از این کارم خوشمون میاد

خواهر نیســــــــــــــــــــــــــتیم اما از خواهرا صمیمی تریــــــــــــــــــــــــــم...

از پســــــــــــــــــــــــــرا بدمون نمیاد ولی خوشمون نمیاد من (شیدا ) که فقط ازشون ضربه خوردم

هستی هم دوس نداره رابــــــــــــــــــــــــــطه در حد دوستی باهاشون داشته باشه!

تو این وب یه ســــــــــــــــــــــــــری اتفاقات روزمون رو مینویسیم

دلیلی نداره وبمون سنگــــــــــــــــــــــــــین باشه اگه ساده اس چون خودمون اینجوری میخوایم...

راســــــــــــــــــــــــــتی ورود یه سری افراد که به قصد فضولی کردن و آتو گرفتن میان اینجا ممنوعه!

همیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن!

راستی دوم دبیرستانیم!

فعلا...

|یکشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۰| 13:22|شیدا و هستی|